Skip to content

Een proces “sustainable” maken en middels Continuous Improvement naar een hoger niveau groeien

Wij zijn gestart met de werving van een Sr. Operational Excellence Engineer voor Boston Scientific in Kerkrade

In deze blog vertel ik jullie iets meer over de Engineering afdeling van Boston Scientific, de inhoud van de vacature, de verschillende contacten de cultuur en het werkveld van het in Kerkrade gelegen bedrijf. Misschien is het wel iets voor jou? Veel leesplezier!

Deze blog is mede tot stand gekomen door medewerking van de Engineering Manager van Boston Scientific, te weten: Marc Lataster.

Daan: Waarom is de rol van Operational Excellence (OPEX) Engineer vacant?

Marc: De maturiteit binnen Boston Scientific m.b.t. Operational Excellence is nog niet op het gewenste niveau. Vanuit Kerkrade leadership en management is er veel geloof in Operational Excellence en het wordt dan ook bestempeld als topprioriteit. Binnen operations en de ondersteunende afdelingen hebben wij momenteel nog primair de focus op volumes waar we in de toekomt ook veel meer aandacht aan lean en operational excellence moeten gaan geven binnen alle lagen en disciplines van de organisatie. Het is onze taak de medewerkers te faciliteren, enthousiasmeren en de voordelen hiervan te laten zien. 

Daan: Waarvoor is de OPEX Engineer verantwoordelijk?

Marc: De OPEX engineer wordt verantwoordelijk voor het opzetten van een strategische operational excellence roadmap op basis van de Global Supply Chain Strategy en lokale (Kerkrade) prioriteiten. In afstemming met het leadership en management worden prioriteiten bepaald en zullen nieuwe processen en tools – in samenwerking met samen met operations, quality en engineering – moeten worden geïmplementeerd en onderhouden. Onze uitdaging zit voor een groot gedeelte bij het onderhouden na implementatie. Hier hebben wij nog veel winst te behalen. Wat wij willen is een proces “sustainable” (m.a.w. geborgd in onze dagelijkse manier van werken) maken en vervolgens middels Continuous Improvement jaar op jaar door te groeien naar een hoger niveau. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verschillende aspecten van ons dagelijks management zoals o.a.: KPI’s/ Metrics,  Continuous Improvement, Problem Solving, Standard Work audits etc.

Daan: Wat zijn jouw ervaringen met Operational Excellence?

Marc: Ik kom uit de automotive industrie waar Operational Excellence op een heel hoog niveau staat. Hier heb ik geleerd wat Lean en Operational Excellence kan brengen als je het op een goede manier in je processen, systemen en cultuur borgt. Cultuurverandering speelt hierin een grote rol. Bij Boston Scientific hebben wij veel vrijheid om hier zelf op de juiste manier invulling aan te geven.

Daan: Wat kun je vertellen over de Essentials?

Marc: Boston Scientific heeft Lean en Operational Excellence verpakt in zogenaamde Essentials guidebooks, bestaande uit SQP (Strategic Quality Planning), Management Systems, Continuous Improvement en Functional Excellence. Elementen uit deze guidebooks zijn bijvoorbeeld Operations Strategy, metrics, VIP, CAPA, Strategic Projects, Lean, Lean Business Processes, Distribution, Engineering, EH&S en Recognition & Engagement. Voor elk van deze elementen worden dan guidelines gegeven op het gebied van enablers, tools en sustaining. Met andere woorden: wat heb ik nodig om dit succesvol te implementeren, uit te rollen en te onderhouden.

De Essentials zijn echter veelal high level zodat ze vooral beschrijven WAT je moet doen maar niet HOE je dat in de praktijk op lokaal niveau moet uitrollen. Het maken van deze vertaalslag en succesvol uitrollen van processen en tools is mede de verantwoordelijkheid van de OPEX-engineer. De OPEX-engineer is hier echter niet alleen verantwoordelijk voor. Samen met de engineers van verschillende “core area’s” (zoals bijvoorbeeld inbound, outbound en expediting) worden de processen uitgerold en onderhouden.

Daan: Wat is het werkgebied van een OPEX?

Marc: De Sr. OPEX-engineer is het gezicht en vraagbaak voor LEAN en Operational Excellence op de shopfloor en heeft een belangrijke bijdrage in een continue verbetercultuur. De functie vraagt dan ook dat de Sr. OPEX-engineer in contact met shopfloor staat en in gesprek is met de medewerkers. Het is een echte mensen functie. Het is leuk om een plan te maken maar uiteindelijk zijn het de medewerkers op de shopfloor die het plan moeten dragen en gaan uitvoeren. Deze functie is gericht op de operatie van het warehouse.

Daan: Je bent dus opzoek naar een ambassadeur!

Marc: De OPEX-engineer is inderdaad de ambassadeur die de medewerkers enthousiast maakt voor LEAN, Operational Excellence en het implementeren van processen en tools. Iemand die ook trainingen opzet, organiseert en de medewerkers traint. Medewerkers bewust maakt van de voordelen van deze cultuurverandering in de dagelijkse praktijk en weet te overtuigen om processen te blijven onderhouden en verder te verbeteren. Alleen dan heeft het kans van slagen. 

“Het is leuk om een plan te maken, maar als het in de uitvoeringsfase niet wordt gesteund door operaties en andere belanghebbenden hebben we ons doel niet bereikt.”

Marc Lataster Boston Scientific blog

Marc Lataster, Engineering Manager

Daan: Wat is jullie historie met Operational Excellence?

Marc: In het verleden heeft Boston Scientific in Kerkrade al eerder initiatieven getoond op het gebied van Lean en Operational Excellence maar helaas hebben deze nog niet geleid tot een duurzame implementatie op hoog niveau. Processen en tools werden geïntroduceerd, maar verwaterden na verloop van tijd weer. Toen ik 2 jaar geleden begon was het ook wel een van de grootste uitdagingen om het vertrouwen van de organisatie – en in het bijzonder operations – te krijgen bij het opzetten van nieuwe processen. Een vaak gehoord argument was: “Alweer? Dat hebben we in het verleden ook al (vaker) gedaan. Waarom zou het nu wel gaan lukken”? Door echter alle belanghebbenden (vooral de eindgebruikers!) vanaf het eerste moment te horen en mee te nemen in onze projecten zien we nu dat het zijn vruchten begint af te werpen. Operations, engineering, quality en andere betrokkenen werken samen in dezelfde richting en nieuwe tools en processen worden succesvol geïntroduceerd. Qua sustaining moet en kan het wel nog steeds beter maar ook dat gaat op termijn goed komen als we er maar voldoende aandacht en coaching aan blijven geven. Het is de opdracht van de OPEX engineer een omgeving te creëren waarin de medewerkers op de shopfloor willen blijven meedenken en meewerken om Lean en Operational Excellence naar een hoger niveau te tillen.

Daan: Hoe wordt Operational Excellence op dit moment toegepast?

Marc: Als engineering afdeling halen wij nu de belangrijkste elementen uit de Essentials. Echter wij kijken niet naar het totaalplaatje omdat wij nog niet beschikken over een strategische roadmap. Wij denken wel met de juiste zaken bezig te zijn maar het maakt nog geen deel uit van een integraal strategisch plan.

Daan: Wat kun je vertellen over het engineering team?

Marc: Binnen de engineering afdeling werken wij met 11 engineers. Voor een belangrijk deel zijn dit core team engineers, verantwoordelijk voor de ondersteuning aan – en procesverbeteringen binnen operations. Het core team – bestaande uit een industrial engineer, een quality engineer en een operations supervisor – is iedere dag op de werkvloer. Als OPEX-engineer bepaal jij wat de juiste prioritering is voor het uitrollen van nieuwe processen en tools. Jij bent in de lead van deze projecten en werk je intensief samen met de betrokken engineers en supervisors.
Daarnaast hebben we ook nog een 3-tal project engineers en dus deze openstaande positie van Sr. Operational Excellence Engineer.

Daan: Kun je de cultuur binnen jullie afdeling omschrijven?

Marc: De cultuur binnen onze engineering afdeling is te omschrijven als een open cultuur. Wij kunnen alles op tafel gooien en zijn altijd bereid elkaar te helpen. Daar ben ik trots op. Regelmatig neemt iemand informeel het initiatief om na het werk wat te gaan doen/ iets te gaan drinken. Dat tekent voor mij de fijne en informele sfeer binnen het team.

Daan: Wie wordt hier niet gelukkig in de rol als OPEX?

Marc: Als OPEX engineer ben je continue in gesprek met de mensen op de shopfloor, de verantwoordelijke engineers en andere stakeholders. Als je het liefst achter je laptop blijft zitten, is dit niet de juiste functie voor jou. Boston Scientific is een dynamische organisatie. Processen en verantwoordelijkheden zijn niet altijd volledig uitgekristalliseerd. Je moet hier vaak zelf je weg gaan vinden. De OPEX-engineer neemt eigenaarschap en verantwoordelijkheid en gaat opzoek naar de juiste informatie die hij/ zij nodig heeft. Je komt enerzijds zeker niet in een gespreid bedje terecht maar anderzijds zijn de mogelijkheden en vrijheden er in overvloed om Operational Excellence binnen beperkte kaders met alle betrokkenen op te zetten!

Zie je dit zitten en wil je graag meer weten over jouw carrièremogelijkheden bij Boston Scientific? Bekijk dan de functie van Sr. Operational Excellence Engineer en solliciteer! Ik spreek je snel. 

Dank je wel voor het lezen!

Daan Crutzen

Talentfinder & Blogger

Daan Crutzen

Recruitment specialist

Meest recente blogs
Wij helpen onze klanten zelfvoorzienend te worden in hun energie behoefte
Wij zijn expert op het gebied van toegepast magnetisme!
Samen sleutelen aan succes, techniek en groei in een toffe werkomgeving!

Deel deze blog: