Als werkgever ben je op zoek naar het talent van morgen. Om je concurrentie positie te behouden, je door te ontwikkelen en verder te verbeteren. In een versnipperende arbeidsmarkt met veel concurrentie waarin vacatures op elkaar lijken is het voor kandidaten vaak onduidelijk. Onderscheid je door maatwerk.

Hoe helpen we?

Door middel van een goede inventarisatie van vacatures en je organisatie werken we aan employer branding. Wij zijn continue actief binnen ons netwerk en streven een Kanban systeem na waardoor er altijd professionals in beeld zijn. Op basis van het JIT principe gaan we met een helder proces en duidelijke milestones voor de juiste oplossing.

Hoe gaan we te werk?

We gaan met jou als werkgever persoonlijk in gesprek en brengen, middels uitgebreide jobprofiles, vacatures in kaart. Per vacature bekijken we het DNA van jouw organisatie, de afdeling en de uitdagingen voor de kandidaat. Vacatures worden herschreven naar een nieuwe stijl met beeld en videomateriaal. Zo creëren we onderscheidend vermogen. En bereik je de juiste kandidaat.

Wij bieden een recruitment solution die aansluit bij jouw behoeften en de markt. Een marktscan biedt reële verwachtingen. Risico’s brengen we vooraf goed in kaart en sluiten we, door middel van duidelijke en heldere procedures, zoveel mogelijk uit.